Oki 9pin matrični štampači

OKI Microline 1120

OKI Microline 1120 je matrični štampač brzine 375 cps, format papira 76.2 - 254mm, broj pinova: 
9

OKI Microline 320

OKI Microline 320 je matrični štampač brzine 360cps, format papira 
63,5 - 254mm, broj pinova: 
9

OKI Microline 3320

OKI Microline 3320 je matrični štampač brzine 435 cps, format papira 
63,5 - 254mm, broj pinova: 
9

OKI Microline 3321

OKI Microline 3321 je matrični štampač brzine 435cps, format papira 
63,5 - 406mm, broj pinova: 
9

OKI Microline 5520

OKI Microline 5520 je matrični štampač brzine 570cps, format papira 
76 - 254mm, broj pinova: 
9

OKI Microline 5521

OKI Microline 5521 je matrični štampač brzine 570cps, format papira 
76 - 406 mm, broj pinova: 
9