Oki štampači u boji

OKI C301dn

OKI C301dn je kolor štampač brzine 22 str/min crno-belo. Kapacitet papira 350 listova. Format podloga za štampu A6-A4; baner do 1.200 mm, težine 60 – 220 g/m2.

OKI C321dn

OKI C321dn je kolor štampač brzine 22 str/min. Kapacitet papira 250 listova. Format podloga za štampu A6-A4; baner do 1.320 mm, težine 64 – 220 g/m2.

OKI C331dn

OKI C331dn je kolor štampač brzine 24 str/min. Kapacitet papira 250 listova. Format podloga za štampu A6-A4; baner do 1.320 mm, težine 64 – 220 g/m2.

OKI C511dn

OKI C511dn je kolor štampač brzine 30 str/min. Kapacitet papira 250 listova. Format podloga za štampu A6-A4; baner do 1.320 mm, težine 64 – 220 g/m2.

OKI C531dn

OKI C531dn je kolor štampač brzine 30 str/min. Kapacitet papira 250 listova. Format podloga za štampu A6-A4; baner do 1.320 mm, težine 64 – 220 g/m2.

OKI C610n

OKI C610n je kolor štampač brzine 36 str/min. Kapacitet papira 400 listova. Format podloga za štampu A6-A4; baner do 1.200 mm, težine 64 – 250 g/m2.