Oki štampači u boji A3

OKI C821

OKI C821 je kolor A3 štampač brzine 32 str/min. Kapacitet papira 400 listova. Format podloga za štampu A6-A3; baner do 1.200 mm, težine 64 – 220 g/m2.

OKI C822

OKI C822 je kolor A3 štampač brzine 23 str/min. Kapacitet papira 300 listova. Format podloga za štampu A6-A3; baner do 1.321 mm, težine 64 – 220 g/m2.

OKI C831

OKI C831 je kolor A3 štampač brzine 35 str/min. Kapacitet papira 300 listova. Format podloga za štampu A6-A3; baner do 1.321 mm, težine 64 – 220 g/m2.

OKI C841

OKI C841 je kolor A3 štampač brzine 35 str/min. Kapacitet papira 300 listova. Format podloga za štampu A6-A3; baner do 1.321 mm, težine 64 – 220 g/m2.

OKI C910

OKI C910 je kolor A3 štampač brzine 36 str/min. Kapacitet papira 300 listova. Format podloga za štampu A6-SRA3 (do 328x457mm); baner do 1.200 mm , težine 64-300 g/m2.

OKI C9655

OKI C9655 je kolor A3 štampač brzine 40 str/min. Kapacitet papira 760 listova. Format podloga za štampu A6-A3+ ; baner do 1.200 mm , težine 64-300 g/m2.


  • 1
  • 2